Lista identificiranih i kontaktiranih interesnih grupa na području općine G.V.-U