Obavijest interesnim grupama o pocetku doznake stabala za sjecu-Sumarija Kresevo