Obavijest mjesnim zajednicama o čišćenju kultura od nepoželjnih vrsta – Šumarija Fojnica