Obavijest o monitoringu HCVF – Šumarija Jajce 2023