Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata Duboki Potok, G.J Goleš Radalje