Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata, lokalitet Mešćema G.J Goleš Radalje