OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU NASELJA BAVAR