Obavijest o sječi otpremi drvnih sortimenata na lokalitetu ZIMIJE