OBAVIJEST O SJEČI,IZVOZU I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA