Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva- izgradnja mosta i krila propusta na području Šumarije Novi Travnik