Odluka io izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sječe i izvoza drvnih sortimenata – sanitarna sječa šumarija Dobretići po LOT-u 6