Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- motorne pile LOT 2, odluka o poništenju postupka javne nabavke- motorne pile LOT 1