Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda po LOT 1; kafa, čaj i srodni proizvodi