Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka izvođenja radova na izgradnji traktorskih puteva po LOT-u 1 (ŠPP Lašvansko)