Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rovokopača sa čekićem