Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sportske opreme po LOT-u 1; trenerke