Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga seminara u 2023. godini