Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga seminara