Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka cerade za vatrogasno vozilo