Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mašine za pranje vozila