Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka memorijskog diska i radne memorije