Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sredstava za pranje vozila