Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga angažovanja medicinskog osoblja za sanitetsko obezbjeđenje javnog skupa