Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga korištenja FBiHPOS mreže permanentnih GNSS stanica