Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke rashladnih komora u rasadniku