Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga vulkanizera za vozila u Društvu