Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrata i prozora za nadstrešnicu