Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- seminari u 2023. godini