Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva i rekonstrukcija traktorskih puteva u odjelu 27 G.J ” Jasenica Bila” po LOT-u 2