Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva i rekonstrukcije traktorskih puteva u odjelu 99 G.J”Dnoluka” i odjelu 29 G.J”Jasenica Bila”