Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- farbe za označavanje