Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- isporuka i montaža videonadzora na objektu Šumarije Donji Vakuf