Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva na području Šumarije Travnik, Jajce i Dobretići