Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova sanacije krova na tri objekta