Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma LOT 1 i 2