Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za teretna vozila