Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka četiri klima uređaja