Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka feromona