Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka GPS uređaja za praćenje vozila sa podešavanjem i instalacijom