Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka motornog goriva (nafta, benzin, plin) LOT 1-14