Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka transportne trake za labudicu