Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda (čišćenje snijega i posipanje puta) LOT 1, 4, 5, 6 i 8