Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva- Šumarija Donji Vakuf, Jajce i Dobretići