Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanitarna sječa, Šumarija Novi Travnik