Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa