Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa)