Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata Šumarija Fojnica, G.J. Pogorelica Garež, odjel 119