Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluge reklame-oglašavanje na web portalu vijesti.ba