Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direknog sporazuma- nabavka metalnih polica za potrebe rasadnika u Bugojnu