Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aparata za varenje